Regelingen

Overeenkomst van opdracht

Tijdens de eerste bespreking, vaak ook al tijdens het eerste telefonisch contact, bespreekt ADWIZA met u de voorwaarden waaronder zij werkt en de wijze waarop zij haar uurtarief en overige kosten aan u specificeert en in rekening brengt.
Die zakelijke aspecten worden in een zgn. overeenkomst van opdracht vastgelegd die door opdrachtgever en ADWIZA wordt getekend.

Algemene Voorwaarden

In de overeenkomst van opdracht wordt verwezen naar de algemene voorwaarden die tevens van toepassing zijn. Daarin wordt mede rekening gehouden met de gedragsregels van de Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs, NVRA.

De kosten

Direct bij het eerste contact bespreekt ADWIZA met u het uurtarief dat zij hanteert en de overige kosten waarmee u rekening moet houden. ADWIZA hanteert een redelijk uurtarief en zal vooraf zo goed mogelijk de totale kosten proberen in te schatten. Als er een procedure gevoerd moet worden, moet u rekening houden met kosten die de rechtbank in rekening brengt. Deze kosten variëren per zaak. Meer informatie hierover kunt u lezen op de site www.rechtspraak.nl. Denk daarbij aan de kosten van uittreksels uit de gemeentelijke basisadministratie, deurwaarderskosten, vertaalkosten en het vastrecht dat door de rechtbank in rekening wordt gebracht.

Ontevreden?

ADWIZA zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van haar dienstverlening. Aarzelt u niet dat aan ADWIZA kenbaar te maken. ADWIZA zal in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden.

Mocht het overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij het College van Toezichtvan de NVRA (artikel 20 van de gedragscode). Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ADWIZA heeft voorgelegd.

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel niet onverkort van toepassing zijn. De informatie op deze website is niet bedoeld als juridisch advies van welke aard dan ook. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid ervan. ADWIZA aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de op deze site getoonde informatie. Het is niet toegestaan de op deze site getoonde informatie en afbeeldingen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of aan derden tegen vergoeding beschikbaar te stellen, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ADWIZA.