Rechtsgebieden

Arbeidsrecht

Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij ADWIZA terecht voor advies en juridische bijstand op het gebied van arbeidsrecht. Hierbij kunt u denken aan de onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, loonvorderingen, aansprakelijkheid werkgever of arbeidsongeschiktheid.

Sociale zekerheidsrecht

ADWIZA kan u adviseren wanneer u problemen heeft met uw bijstandsuitkering, ziektewetuitkering, WW-uitkering, studiefinanciering of kinderbijslag. Zo nodig verleent zij rechtsbijstand in een bezwaar- of beroepsprocedure.

Personen- en familierecht

Hieronder vallen uiteraard echtscheidingen, maar ook voor advies over omgangsregelingen, alimentatie, boedelscheiding, ouderlijk gezag en ondertoezichtstelling van kinderen kunt u bij ADWIZA terecht.

Vreemdelingenrecht

Als u in Nederland een verblijfsvergunning wilt om bij uw partner of echtgenoot te gaan wonen of om te werken of studeren kunnen wij u wegwijs maken in het doolhof van regels en voorwaarden. ADWIZA verleent zo nodig bijstand in een bezwaar- of beroepsprocedure.

International handelsrecht

Internationaal zaken doen is afgewogen risico’s nemen, zeker indien er een buitenlandse partij bij betrokken is of de zakelijke activiteiten in het buitenland plaatsvinden. De toepasselijkheid van Nederlands recht , of het recht van een ander land, op een commercieel contract of een andere samenwerkingsovereenkomst is vaak niet afdoende. ADWIZA biedt een helpende hand.

Contractenrecht

Bij vrijwel ieder aspect van het zakendoen is het belangrijk om te weten wat je aan elkaar hebt, wat de verwachtingen zijn en hoe de risico’s zo goed mogelijk kunnen worden verdeeld. Om onduidelijkheden in de toekomst te vermijden is het belangrijk om de afspraken duidelijk op papier te zetten in de vorm van een contract.

Procedures Incasso

Slecht betalende debiteuren zijn een grote bron van zorg en ergernis bij ondernemers. Als ondernemer moet je soms lang wachten op je geld. Of de klant is niet bereid te betalen. Dan kan het noodzakelijk zijn een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank. Het is verstandig vooraf te (laten) beoordelen of het aanhangig maken van zo een procedure zinvol is.